Esteu aquí

Ordenances i Reglaments Municipals

Nom del Proveïdor Ordenança Dades
Reglament tinença d'animals domèstics i de gossos potencialment perillosos
Descarrega l'Ordenança
Reglament regulador del procés de pressupostos participatius
Descarrega l'Ordenança
Reglament regulador del funcionament del registre municipal d'acolliments civils
Descarrega l'Ordenança
Reglament regulador de la prestació del servei públic de centre de dia a L'Aldea
Descarrega l'Ordenança
Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els mitjans d'informació i difusió municipal
Descarrega l'Ordenança, Descarrega l'Ordenança, Descarrega l'Ordenança
Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament L'Aldea. (ROM).
Descarrega l'Ordenança
Reglament municipal regulador de la cessió d'ús de les instal·lacions municipals a entitats
Descarrega l'Ordenança
Reglament de protocols, honors i distincions de l'Ajuntament de L'Aldea
Descarrega l'Ordenança
Reglament d'organització i funcionament del servei públic de ràdio de l'Ajuntament de L'Aldea
Descarrega l'Ordenança
Ordenança reguladora del servei de borsa de treball municipal
Descarrega l'Ordenança
Ordenança reguladora de les bases per a l'atorgament de subvencions a entitats, associacions sense ànim de lucre de L'Aldea
Descarrega l'Ordenança
Ordenança reguladora de les activitats del Casal de Joves de L'Aldea
Descarrega l'Ordenança
Ordenança reguladora de la netaja de terrenys i solars al municipi
Descarrega l'Ordenança
Ordenança municipal reguladora dels residus municipals i neteja viaria de l’Ajuntament de L’Aldea
Descarrega l'Ordenança 31-03-2017
Ordenança municipal reguladora dels mitjans electrònics de l'Ajuntament de L'Aldea
Descarrega l'Ordenança 09-09-2021
Ordenança municipal reguladora del tancament de parcel·les o solars on es duen a terme obres majors
Descarrega l'Ordenança
Ordenança municipal reguladora de les bases que han de regir l’atorgament d’ajudes econòmiques per l’adquisició de llibres i material escolar.
Descarrega l'Ordenança 03-04-2017
Ordenança municipal reguladora de les Bases que han de regir l’atorgament de subvencions municipals destinades a les actuacions consistents en la rehabilitació de façanes i neteja de façanes així com tancament de solars.
Descarrega l'Ordenança 18-02-2016
Ordenança municipal reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a esportistes individuals de l’Aldea per a la participació en competicions esportives
Descarrega l'Ordenança
Ordenança municipal de control de culícids
Descarrega l'Ordenança
Ordenança municipal de circulació de l'Ajuntament de L'Aldea
Descarrega l'Ordenança
Mapa de capacitat acústica per gestió ambiental del soroll
Descarrega l'Ordenança, Descarrega l'Ordenança