Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
1/2022 04-01-2022 Decret d'Alcaldia aprovació retribucions treballadors 2022
10/2022 12-01-2022 Decret aprovació contracte menor Patran Costa Dorada d'arranjament de diversos trams amb àrid reciclat.
11/2022 12-01-2022 Decret hores extra brigada nòmina gener 2022
12/2022 12-01-2022 Decret aprovació contracte menor Jose Manuel Dominguez Calvet vigilància rural gener i febrer.
13/2022 12-01-2022 Decret aprovació contracte menor Ebrealarmes SL manteniment anual.
14/2022 13-01-2022 Decret hores extres guàrdies nòmina gener 2022
15/2022 13-01-2022 Decret gratificacions dies 24 i 31 desembre 2021- aplicable nòmina gener 2022
16/2022 13-01-2022 Decret convocatoria JGL 14-01-2022
17/2022 20-01-2022 Decret convocatòria CS 27-01-2022
18/2022 20-01-2022 Decret aprovació contracte menor Actiesport Management - esplai Nadal 2021-2022