Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
1/2021 04-01-2021 Decret concessió de llicència municipal de segregació per poder procedir a la divisió horitzontal
10/2021 20-01-2021 Decret Alcaldía anul·lació ICIO i Taxa DAPSA
11/2021 20-01-2021 Decret concessió de gual a favor de T. C. P.
12/2021 26-01-2021 Decret aprovació i ordenació pagament factures relació F-2021-1
13/2021 28-01-2021 Decret aprovació contracte menor Personalització d'Espais públics
14/2021 28-01-2021 Decret nòmines gener 2021
15/2021 28-01-2021 Decret aprovació contracte menor Aquallar i Salvadó
16/2021 28-01-2021 Convocatoria JGL 29-01-2021
17/2021 29-01-2021 Decret aprovació retribucions treballadors ex 2021
18/2021 02-02-2021 Decret aprovació contracte menor Mapfre RC directius anualitat