Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
2020/1 08-01-2020 Decret convocatòria Junta de Govern Local 09-01-2020
2020/2 09-01-2020 Decret concessió targeta d'aparcament a la Sra. R. B. M.
2020/3 14-01-2020 Decret gratificacions assistència jurídica A. P. H.
2020/4 14-01-2020 Decret gratificacions assistència jurídica A. P. H.
2020/5 14-01-2020 Decret gratificacions assistència jurídica A. P. H.
2020/6 14-01-2020 Decret gratificacions assistència jurídica J. B. P.
2020/7 15-01-2020 Decret gratificacions treballar nit 31desembre 19
2020/8 20-01-2020 Decret gratificacions nòmina gener 2020
2020/9 21-01-2020 Decret Productivitat nomines gener 2020
2020/10 21-01-2020 Decret d'ocupació de via pública per instal·lar una oficina mòbil.