Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0001/2020 08-01-2020 Decret convocatòria Junta de Govern Local 09-01-2020
0002/2020 09-01-2020 Decret concessió targeta d'aparcament a la Sra. R. B. M.
0003/2020 14-01-2020 Decret gratificacions assistència jurídica A. P. H.
0004/2020 14-01-2020 Decret gratificacions assistència jurídica A. P. H.
0005/2020 14-01-2020 Decret gratificacions assistència jurídica A. P. H.
0006/2020 14-01-2020 Decret gratificacions assistència jurídica J. B. P.
0007/2020 15-01-2020 Decret gratificacions treballar nit 31desembre 19
0008/2020 20-01-2020 Decret gratificacions nòmina gener 2020
0009/2020 21-01-2020 Decret Productivitat nomines gener 2020
0010/2020 21-01-2020 Decret d'ocupació de via pública per instal·lar una oficina mòbil.