Esteu aquí

Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de L’Aldea

El Ple de l'Ajuntament de L'Aldea en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2019, va aprovar per unanimitat el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de L’Aldea. 

Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.

Es publica l'esmentat codi a l'arxiu adjunt.


ARXIUS RELACIONATS


COMPARTEIX!