Esteu aquí

Pla d'Actuació Municipal

Pla de Govern Resum
PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019-2023 El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document de compromís on queda reflectida la planificació estratègica, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions que es pretenen...
RETIMENT DE COMPTES 2019-2023

Anteriors legislatures