Esteu aquí

Pla d'Actuació Municipal

Pla de Govern Resum
PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 2023-2027 El Pla d'Acció Municipal és el document de compromís on queda reflectida la planificació estratègica, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions que es pretenen...