Esteu aquí

Pla d'Actuació Municipal

Pla de Govern Resum

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019-2023

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document de compromís on queda reflectida la planificació estratègica, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions que es pretenen...

Anteriors legislatures