La web de l'Aldea

Ajuntament de l'Aldea

L'administració de Proximitat


25/03/2019 - 11:40
La Junta de Govern Local celebrada en data 22 de març de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per constituir una borsa de treball, mitjançant concurs de mèrits, de personal laboral temporal, denominació auxiliar...
25/03/2019 - 10:21
Inauguració de l'exposició el patrimoni arquitectònic de l'Aldea, divendres 29 de març a les 19.30 h a la biblioteca municipal de l'Aldea @arquitecturaURV  @ajlAldea @InfoAldaia  #lAldea #lAldeaHortadelDelta
22/03/2019 - 12:48
L’Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha tret la convocatòria del IV Premi Fotogràfic del Consell Consultiu de la gent gran del Baix Ebre. Destinataris: Totes les persones jubilades que estiguin empadronades a la comarca...
22/03/2019 - 12:35
L’Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha tret la convocatòria per a la concessió del Premi Projecte Jove, any 2019. Destinataris: Els destinataris d’aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre...
22/03/2019 - 11:58
L’Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha tret la convocatòria per a la concessió del XIII Premi a l’emprenedoria, any 2019. Persones beneficiàries: Podran participar en el premi aquelles empreses que estiguin establertes...
25/03/2019 - 11:40
La Junta de Govern Local celebrada en data 22 de març de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per constituir una borsa...
25/03/2019 - 10:21
Inauguració de l'exposició el patrimoni arquitectònic de l'Aldea, divendres 29 de març a les 19.30 h a la biblioteca municipal de l'Aldea @...
22/03/2019 - 12:48
L’Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha tret la convocatòria del IV Premi Fotogràfic del Consell Consultiu de la gent...
22/03/2019 - 12:35
L’Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha tret la convocatòria per a la concessió del Premi Projecte Jove, any 2019...
22/03/2019 - 11:58
L’Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha tret la convocatòria per a la concessió del XIII Premi a l’emprenedoria, any...
20/03/2019 - 13:38
A continuació es fa públic per ordre de puntuació descendent, els aspirants que formaran la borsa per a cobrir el lloc de treball...