La web de l'Aldea
  • català
  • castellano
  • english

Ajuntament de l'Aldea

L'administració de Proximitat


11/08/2017 - 12:46
Tota la plantilla de treballadors de l’ajuntament de l’Aldea, el jutge de pau i  inclosos tots els membres del consistori, volem  expressar el rebuig a les falses acusacions vessades en contra dels dos companys del nostre Cos de Vigilants...
11/08/2017 - 09:44
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 3 d'agost de 2017 va aprovar la convocatòria  per a la provisió d’un lloc de treball d’operari de brigada municipal d’obres i serveis. Data límit per presentar...
07/08/2017 - 10:44
  La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 19 de juliol de 2017 va acordar convocar mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació. per a l'...
31/07/2017 - 11:49
“ L’Ajuntament de l’Aldea posa en marxa una campanya informativa per a intentar eradicar l’incivisme en quant al tema dels excrements de les nostres mascotes. Dita campanya, consta d’unes banderoles que es col·locaran als fanals en perill de...
27/07/2017 - 10:59
L’Ajuntament de l’Aldea i la Fundació Bancària la Caixa han signat un  conveni per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social  que aquesta última  du a terme en el desenvolupament del seu...
11/08/2017 - 12:46
Tota la plantilla de treballadors de l’ajuntament de l’Aldea, el jutge de pau i  inclosos tots els membres del consistori, volem  expressar el rebuig...
11/08/2017 - 09:44
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 3 d'agost de 2017 va aprovar la convocatòria  per a la provisió d’un lloc de...
07/08/2017 - 10:44
  La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 19 de juliol de 2017 va acordar convocar mitjançant procediment obert,...
31/07/2017 - 11:49
“ L’Ajuntament de l’Aldea posa en marxa una campanya informativa per a intentar eradicar l’incivisme en quant al tema dels excrements de les nostres mascotes....
28/07/2017 - 10:44
La URV, Amposta, l’Aldea i Campredó han signat un conveni per impulsar una ruta històrica, pels espais relacionats amb  el pas de  la Brigada...
27/07/2017 - 11:28
L' Ajuntament de I' Aldea posa en coneixement de la ciutadania que les festes locals per l'any 2018 seran el  21 DE MAIG i 10 DE SETEMBRE i les...