Esteu aquí

Plans de Govern i Altres Plans Estratègics

Pla de Govern Resum
Pla d’Igualtat de l’Aldea 2017-2019 L'Ajuntament de L'Aldea disposa d'un Pla Local d'Igualtat de Gènere període 2017-2019 aprovat pel Ple en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2016. Atès que el període finalitzava el 31 de...
Pla Local de Joventut 2020-2023 En data 19 de desembre de 2019 el Ple en sessió ordinària de l'Ajuntament de L'Aldea va aprovar el Pla Local de Joventut període 2020-2023. Aquest Pla municipal contempla les bases definitòries de...
Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de L'Aldea 2018-2021 En data 21 de març de 2019 el Ple en sessió ordinària va aprovar el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de L'Aldea 2018-2021. L’objectiu general que es planteja amb el Pla Intern d’Igualtat de l’...
Pla de Reactivació Socioeconòmica de L'Aldea El Ple de l’Ajuntament de L’Aldea en sessió ordinària celebrat en data 18 de juny de 2020, va aprovar el Pla de Reactivació Socioeconòmica de L’Aldea. Aquestes 15 mesures doptades comptaran amb...