Ajuntament de l'Aldea

L'administració de Proximitat


21 febrer 2018
Des de la regidoria de Serveis s’informa a la població que s’ha realitzat l’arranjament de la parada de bus  situada al ctra. Tortosa . Amb l’eliminació...
16 febrer 2018
16 febrer 20.00 h ,plaça de l'ajuntament de Tortosa
13 febrer 2018
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2018, mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert,...
13 febrer 2018
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2018, mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, oferta...
12 febrer 2018
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2018, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del procediment obert,...
08 febrer 2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció nominativa d’un import de 20.000 € per tal d’ajudar a  finançar les depeses d’un...