Ajuntament de l'Aldea

L'administració de Proximitat


23 gener 2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 130.689,80 euros, en concepte de despesa corrent, exercici 2017. Aquesta subvenció s...
23 gener 2018
L’Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat les bases per a la concessió d’ajuts per atendre situacions d’urgències puntuals i...
23 gener 2018
L’Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat les bases per a la concessió d’ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica....
23 gener 2018
En motiu de la propera Festa de l’Esport que celebrarem al nostre municipi, els informem que està obert el termini per presentar les candidatures dels...
22 gener 2018
ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 24 DE GENER DE 2018 A LES 21:00 HORES QUE ES DESENVOLUPARÀ D’ACORD AMB EL...
16 gener 2018
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELTATRES EDICTE De conformitat amb l’Acord de la Comissió Gestora de data 20/12/2017 en la qual es va aprovar l’...