Esteu aquí

El Ple de l’Ajuntament de L’Aldea acorda el canvi de denominació de l’Escola de Música Municipal.

23 setembre 2021
Alcaldia

El Ple en sessió ordinària celebrat el passat dia 16 de setembre, va acordar amb els vots a favor del grup municipal Junts per L’Aldea i l’abstenció del grup municipal Endavant L’Aldea -ERC,  aprovar la nova denominació: Escola de Música Municipal “Dionisio Calvet Melich”.

L’Alcalde exposa “hem volgut proposar el nom del Sr. Calvet perquè va ser uns dels membres fundadors i primer president, baix un mandat de dotze anys, de l’Associació Musical Verge dels Prats i creiem necessari aquest reconeixement”.

Un altre punt destacat de la sessió plenària va ser la modificació del règim de dedicacions de l’Alcalde-President, el qual passarà a ser de dedicació exclusiva a partir de la data de baixa de l’empresa on dedica l’activitat professional privada, sense modificar la retribució establerta a l’acord del Plenari de data 27 de juny de 2019.

 

Podeu consultar la resta de punts de la sessió plenària al següent enllaç.

COMPARTEIX!