Esteu aquí

Oficina de Gestió d'Empreses Municipals

Com registrar-se?

La inscripció a l'OGEM és molt fàcil i ràpida, ho poden fer mitjançant el tràmit d’Instància Genèrica que trobareu a la Seu electrònica de la web de l’Ajuntament, adjuntant el qüestionari d’inscripció de l’OGEM que us facilitem (Descarregar Formulari PDF).


De la mateixa manera, us animem a tramitar la inscripció al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI), que té com a objectiu facilitar a les empreses la concurrència en procediments d'adjudicació de contractes públics i contribuir a la implantació de les noves tecnologies en la contractació pública. Aquesta inscripció, de caràcter gratuïta, garanteix l’accés a les Administracions Públiques a les dades relatives a la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència de les vostres empreses i comerços, i és obligatòria per a participar en determinats procediments de contractació amb aquestes. Aquesta inscripció es pot realitzar de manera telemàtica a través de la web reli.gencat.cat.


En cas que tingueu dubte, us podeu adreçar a l'Ajuntament, on els atendrem per tal de donar-los la informació necessària i resoldre aquestes qüestions. En el cas de la inscripció al RELI, a més, podeu trucar al 012.

Tal com ens vàrem comprometre en el seu dia, és intenció de l'actual equip de Govern oferir a totes les empreses del municipi la possibilitat de contractar les obres, serveis i subministraments de manera directa en els casos que ho permeti la legislació vigent i que es pretenen portar a terme al municipi l'Aldea.

En aquest sentit, hem creat l’OGEM (Oficina de Gestió d'Empreses Municipals), on totes aquelles empreses i comerços de L'Aldea que vulguin realitzar obres, prestar els seus serveis i subministrar els seus productes a l'Ajuntament, hauran d'estar prèviament inscrites.

A través d’aquest cens es classificarà a les empreses en funció de l’activitat principal que desenvolupen i, en el moment en que hi hagi algun tipus d’obra, servei o subministrament que per les seves característiques es pugui contractar a través de contractes menors, es sol·licitarà a aquestes empreses i comerços el càlcul del pressupost, donant la possibilitat que desprès de la valoració del mateix es pugui procedir a l’adjudicació del contracte per part de l’Ajuntament.

Per tant, el que pretenem és garantir a totes les empreses i comerços del municipi la possibilitat de, dins del compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic, celebrar el major número de contractes possibles amb l’Ajuntament de l’Aldea i, alhora, animar-vos a participar en els procediments de contractació amb altres Administracions.

Desitjant que, en aquest nou projecte que ara engeguem, puguem satisfer totes les vostres necessitats i que sigui una eina més justa per a tothom qui vulgui contractar amb l’Ajuntament.