Ajuntament de l'Aldea

L'administració de Proximitat


12 març 2018
Reunió  del Consell de Participació Ciutadana, a la reunió que tindrà lloc el dijous, dia 15 DE  MARÇ  de  2018, a les 21:00 h al ...
12 març 2018
Entra en funcionament el conveni signat entre l’Ajuntament de l’Aldea, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i el Consell de Col·legis de Veterinaris...
08 març 2018
La regidoria de Benestar Social Nati Bernal ha llegit davant el públic assistent i els treballadors de l'Ajuntament , la declaració institucional del 8 de...
08 març 2018
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2018, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del procediment obert,...
07 març 2018
L’Ajuntament de l’Aldea recolzarà la vaga convocada per a demà dijous dia 8 de març i procedirà a la lectura del manifest a les 12.00 hores del migdia davant...
28 febrer 2018
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2018, mitjançant aquest anunci s'efectua la convocatòria del procediment obert...