Esteu aquí

Llei de protecció dels drets i benestar dels animals

La nova Llei de protecció dels drets i benestar dels animals regula els aspectes bàsics dels drets i obligacions amb els animals. La seva finalitat és establir en tot el territori espanyol una Normativa comuna per a la protecció i garantia dels drets i el benestar dels animals de companyia i dels animals silvestres en captivitat.

La llei, que va entrar en vigor el passat 29 de setembre, exclou els animals utilitzats en espectacles taurins, animals de producció, els emprats en experimentació i finalitats científiques, els animals silvestres que no estiguin en captivitat, i altres supòsits especials, com aus de falconeria, gossos pastors, de rescat, policials o gossos de cacera.

PREGUNTES FREQÜENTS

Quins animals puc tenir a casa?

Podran seguir-se venent i tenint la majoria dels animals que es comercialitzen en l'actualitat. La Llei  no permet la tinença dels animals que compleixin les següents característiques:

 • Artròpodes, peixos i amfibis amb mossegada o verí que pugui suposar un risc greu per a les persones i animals
 • Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que, en estat adult, superin els 2 kg de pes, excepte en el cas dels quelonis 
 • Tots els primats. 
 • Mamífers silvestres que en estat adult superin els 5 kg 
 • Espècies incloses en altres normatives sectorials en l'àmbit estatal o comunitari que impedeixin la seva tinença en captivitat. 

A quins llocs es poden comprar els animals?

 • A comerços especialitzats.
 • Els gossos, gats i fures només podran adquirir-se a través de criadors registrats. A partir del 25/09/24 ja no es permetrà vendre’ls a les botigues d’animals.

Com es realitza l’adopció?

 • Només es podrà adoptar en centres públics de protecció animal o en entitats de protecció animal registrades i amb un contracte d’adopció.

Qui pot fer la cria d’animals?

 • Només podran fer criar aquests animals domèstics professionals registrats
 • Serà obligatori que els venguin amb el xip identificatiu incorporat.

Quins animals s’han d’identificar?

 • Els gossos, gats i fures s’han d’identificar amb microxip.
 • Les aus s’han d’identificar des del seu naixement amb anelles.
 • Tots els animals es registraran al Registre d’animals de companyia de cada comunitat autònoma.

Cal esterilitzar els animals de companyia?

 • En el cas dels gats, hauran de ser esterilitzats abans dels 6 mesos d’edat, a excepció d’aquells que siguin inscrits com a reproductors.
 • Per la resta d’animals de companyia s’han d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ne la reproducció incontrolada.

S’ha de fer un reconeixement veterinari periòdic?

 • Els animals han de mantenir unes condicions de vida dignes.
 • S’han de fer reconeixements veterinaris, tot i que encara s’ha de determinar la periodicitat.

Quins gossos es consideren potencialment perillosos?

 • Continua vigent la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.  Per tant, fins que no es derogui aquesta llei  es consideren gossos potencialment perillosos les races incloses fins ara i tot el que aquesta llei recull sobre maneig, llicències i mesures de seguretat.

És obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil si tinc un gos?

 • Afecta tots els gossos, de qualsevol pes o raça. Es tracta d'una assegurança de responsabilitat civil per cobrir possibles danys que l'animal pugui causar a tercers o fins i tot a les persones propietàries del gos.

Està permès el sacrifici o l'eutanàsia?

 • No, excepte per motius de seguretat de les persones o animals,  de risc per a la salut pública o en cas que sigui justificable sota control veterinari per evitar el patiment de l'animal

Què cal fer en cas de mort del meu animal?

 • T'has de posar en contacte amb el teu centre veterinari, perquè procedeixi al tractament del cadàver de forma adequada i expedeixi un certificat de la mort. Has de presentar la sol·licitud de baixa al cens municipal.
 • La mort de l’animal s’haurà d’acreditar mitjançant certificat veterinari o de l’empresa incineradora.