Esteu aquí

Decrets 2021

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0051/2021 22-02-2021 Decret aprovació contracte menor Somfets SL
0052/2021 23-02-2021 Decret Alcaldia ocupació via pública LL. M. E.
0053/2021 24-02-2021 Decret concessió targeta aparcament per a persones amb discapacitat a favor del Sr. J. M. G.
0054/2021 24-02-2021 Decret aprovació contracte menor Canaldelta SL
0055/2021 25-02-2021 Decret convocatòria JGL 26-02-2021
0056/2021 26-02-2021 Decret nòmines febrer 2021
0057/2021 01-03-2021 Decret incoació modif 1-2021- Incorporació Romanents
0058/2021 01-03-2021 Decret aprovació modif 1-2021- Incorporació Romanents
0059/2021 02-03-2021 Decret d'Alcaldia atribucions tasques A. S. B.
0060/2021 04-03-2021 Decret convocatòria CS de data 11-03-2021

Pàgines