Esteu aquí

Decrets 2021

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0041/2021 11-02-2021 Decret aprovació contracte - rectificacio Prevenactiva
0042/2021 11-02-2021 Decret Productivitat nòmines febrer 2021
0043/2021 11-02-2021 Decret aprovació i ordenació pagament factures relació F-2021-2
0044/2021 11-02-2021 Decret gratificacions brigada nòmina febrer 2021
0045/2021 12-02-2021 Decret aprovació contracte Santi Cervellera Sech
0046/2021 22-02-2021 Decret aprovació contracte menor Delta Indústria Gràfica Impressors SLU
0047/2021 22-02-2021 Decret aprovació i ordenació pagament factures relacio F-2021-3 de 19-02-21
0048/2021 22-02-2021 Decret aprovació i ordenació pagament despeses relacio O-2021-1 de 22-01-2021
0049/2021 22-02-2021 Decret aprovació contracte menor Ivan Bertomeu
0050/2021 22-02-2021 Decret inici expedient de responsabilitat patrimonial a nom A. M. B.