Esteu aquí

Decrets 2021

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0001/2021 04-01-2021 Decret concessió de llicència municipal de segregació per poder procedir a la divisió horitzontal
0002/2021 07-01-2021 Decret convocatoria Comissió de Seguiment de data 13-01-2021
0003/2021 11-01-2021 Decret hores extres guardies nòmina gener 2021
0004/2021 12-01-2021 Decret gratificacions brigada caps de setmana desembre aplicables nòmina gener 2021
0005/2021 13-01-2021 Decret Productivitat nòmina gener 2021
0006/2021 14-01-2021 Decret convocatoria JGL 15-01-2021
0007/2021 15-01-2021 Decret gratificacions treballar nit 24 i 31 desembre 2020
0008/2021 19-01-2021 Decret convocatòria Ple extraordinari urgent per al dia 20 de gener de 2021
0009/2021 19-01-2021 Decret convocatòria Ple extraordinari de data 21-01-21
0010/2021 20-01-2021 Decret Alcaldía anul·lació ICIO i Taxa DAPSA