Esteu aquí

Decrets 2021

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0081/2021 16-03-2021 Decret alcaldia franquicia inundacions Llar Infants
0082/2021 16-03-2021 Decret convocatòria sessió plenària ordinària de 18-03-2021
0083/2021 16-03-2021 Decret aprovació contracte menor SOREA SAU
0084/2021 16-03-2021 Decret ordenació pagament bestreta Associació Musical Verge dels Prats
0085/2021 17-03-2021 Decret de l'Alcaldia de sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a la biblioteca i aprovació del projecte.
0086/2021 17-03-2021 Decret concessió targeta aparcament per a persones amb discapacitat
0087/2021 18-03-2021 Decret proposta instructor RP A. M.
0088/2021 18-03-2021 Decret sobre proposta instructor
0089/2021 18-03-2021 Decret d'incoació i nomenament d'instructora del procediment de responsabilitat patrimonial (M. C. F.)
0090/2021 19-03-2021 Decret aprovació contracte menor Laura Ismael