Esteu aquí

Decrets 2021

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0021/2021 03-02-2021 Decret aprovació contracte menor Prevenactiva SLU
0022/2021 03-02-2021 Decret concessió de targeta d'aparcament a la Sra. R. G.
0023/2021 03-02-2021 Decret admissió a tràmit i nomenament instructora - responsabilitat patrimonial G. S. N.
0024/2021 03-02-2021 Decret incoació responsabilitat patrimonial N. M. Q.
0025/2021 04-02-2021 Decret ocupació via pública CAP (vacunació)
0026/2021 04-02-2021 Decret atribució de tasques coordinador Guàrdia Municipal a Victor Benito Miralles
0027/2021 04-02-2021 Decret Alcaldia admissió a tràmit responsabilitat patrimonial A. C. B.
0028/2021 05-02-2021 Decret aprovació contracte menor Servidel SLU
0029/2021 06-02-2021 Decret aprovació contracte menor Gombau Nature SL
0030/2021 09-02-2021 Decret aprovació contracte menor Mapfre- vehicles