Esteu aquí

Decrets 2021

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0031/2021 09-02-2021 Decret aprovació contracte menor Fatsini SL- calefacció eleccions
0032/2021 09-02-2021 Decret aprovació contracte menor Falcó Serrallers
0033/2021 09-02-2021 Decret Alcaldia renovació autorització CATSALUT per utilització d'equipaments
0034/2021 09-02-2021 Decret hores extres guardies municipals nòmina febrer 2021
0035/2021 10-02-2021 Decret nomenament de personal funcionari de carrera
0036/2021 11-02-2021 Decret aprovació del Servei de guàrdia de la Brigada Municipal.
0037/2021 11-02-2021 Decret convocatoria Comissió de Seguiment de data 18-02-2021
0038/2021 11-02-2021 Decret aprovació data obertura de comerços 2021
0039/2021 11-02-2021 Decret convocatòria JGL 12-02-2021
0040/2021 11-02-2021 Decret aprovació contracte Fatsini SL