Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L 19-05-2020 Reparacions maquinaria instalacions i utillate brigada, i guants 33,87 €
HANS BIOMED, SL 19-05-2020 Mascaretes quirurgiques 2.098,25 €
ENDESA ENERGIA, SA, 19-05-2020 Llum c/societat 14 març 2020 155,89 €
COMERCIAL REUS 4ATRE, SL 19-05-2020 Sobres per posar les mascaretes per enviar al habitants de l'aldea- covid 19 74,36 €
EBRE MATTER SERVICE S.L. 19-05-2020 Manteniment preventiu baixa tensió- casal joves 200,00 €
EBRE MATTER SERVICE S.L. 19-05-2020 Manteniment trimestral legionela camp de futbol 666,19 €
EBRE MATTER SERVICE S.L. 19-05-2020 Manteniment trimestral legionela pavello esportiu 609,44 €
INNOVACIONS EBRE, SL 19-05-2020 Reparacio escape aigua escola mgc 28,23 €
GAS NATURAL SERVICIOS, SA 19-05-2020 Consum gas escola mgc abril 2020 363,94 €
LLUIS BERENGUER BORRAS 19-05-2020 Pintura senyalitzacio vial color groc 140,70 €
Page SUM 4.370,87