Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
ENDESA ENERGIA, SA, 05-06-2020 Llum c/monturiol escola 21 abril - abril 2020 215,06 €
ENDESA ENERGIA, SA, 05-06-2020 Llum c/sindicat enllumenat public abril 2020 307,14 €
ENDESA ENERGIA, SA, 05-06-2020 Llum escola maria garcia cabanes 18-03-2020 a 14-04-2020 84,61 €
ENDESA ENERGIA, SA, 05-06-2020 Llum c/del mig enllumenat public - corona arago abril 2020 288,51 €
ENDESA ENERGIA, SA, 05-06-2020 Llum avda generalitat 6 enllumenat public abril 2020 93,75 €
ENDESA ENERGIA, SA, 05-06-2020 Llum avda catalunya oficines març 2020 200,08 €
ENDESA ENERGIA, SA, 05-06-2020 Llum edifici carpa esplai- c/ independencia 43,20 €
ENDESA ENERGIA, SA, 05-06-2020 Llum enllumenat public, c/ del mig 578,40 €
ENDESA ENERGIA, SA, 05-06-2020 Llum enllumenat public, raval fesol 245,30 €
ENDESA ENERGIA, SA, 05-06-2020 Llum enllumenat public, ribera d'ebre i lligallo carvallo 329,89 €
Page SUM 2.385,94