Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
IBERMACHINERY-AUCTIONS SLU 19-05-2020 Alquiler baldeadora- marca buicher serie teb 50cc2078 296,00 €
CURMAC ELEVACIO, S.L 19-05-2020 Alquiler barredora bucher 81,65 €
CARLOTA GONZALEZ SICILIA 19-05-2020 Material varis festa esport 2020- lleixiu i xuxes 49,21 €
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L 19-05-2020 Reparacions maquinaria instalacions i utillate brigada, i guants 33,87 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 24-04-2020 Aigua c/ lluis 5,26 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 24-04-2020 Consum aigua casal 12,60 €
FITES TERRES DE L'EBRE 24-04-2020 Taller convivencia impartit escola mgc 68,18 €
CONSELL COL·LEGIS VETERINARIS CATALUNYA 24-04-2020 Quota conveni cens municipal- gossos 541,19 €
BBVA, SA 24-04-2020 Quota mensual març manteniment tpv 10,00 €
OBRES VENT I SOL, SL 24-04-2020 Arranjament cami granges albesa 4.130,12 €
Page SUM 5.228,08