Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
EBREDIGITRAL, SL 06-06-2019 Gestió publicitària ebredigital 527,13 €
EBREDIGITRAL, SL 06-06-2019 Gestió publicitaria ebredigital abril 527,13 €
LIMICOLA, SL- MES EBRE 06-06-2019 Publicitat fira de l'arros i comerç fra 216,00 €
VIRTUAL REALITY SOLUTIONS Y SOL INF GLOBALES EN UTE 06-06-2019 Manteniment del sistema upgrade ad maig 147,92 €
VIRTUAL REALITY SOLUTIONS Y SOL INF GLOBALES EN UTE 06-06-2019 Manteniment sistema complet abril 2019 147,92 €
ALEJANDRO SOCIAS TRINXET- SIR 06-06-2019 Lloguer i instal·lacio unitat mobil fm fira arròs 480,00 €
NURIA PRINCEP MELICH- FRUITS SOLE I FALCO 21 06-06-2019 Fruita per benestar social 17,55 €
VIDRES I PERSIANES BESSO SL 06-06-2019 Canvi de vidre armat amb esquadra 127,88 €
MARIA SOLEDAD TOMAS FERRE 06-06-2019 Mocadors hereus fra 37,50 €
CATS SERVEIS, SL 06-06-2019 Buidar contenidor i canon abocador 269,09 €
Page SUM 2.498,12