Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
IBERMACHINERY-AUCTIONS SLU 10-09-2020 Lloguer baldeadora per desinfectar la via publica agost 2020 1.184,00 €
CONTENIDORS BAIX-MONT SL 10-09-2020 Retirar residus camio grua av catalunya 145,45 €
CARLOS SERRA SANCHEZ 10-09-2020 Allotjament antenaaldaia.com anual (del 18/08/2020 al 18/08/2021) configuracio i instal·lacio 109,88 €
GUILLERMO FALCO 10-09-2020 Reparacions varies escola 21 abril 322,63 €
AGRICOLA CATALANA DE L'ALDEA SCCL 10-09-2020 Intervencio policial 10,00 €
PIXELS & IMPRESSIONS, SL 10-09-2020 Adequacio arxius i impressio 1 lona roll-up imatge estiuet 2020 50,00 €
ECOTEC ENGINYERS SLP 10-09-2020 Redaccio memoria tramitacio subvencio arid reciclat 700,00 €
SECURITAS DIRECT ESPAÑA 10-09-2020 Quota mensual alarma pavello setembre 2020 47,63 €
ENDESA ENERGIA XXI, SLU 10-09-2020 Llum c/sant lluis 1 - magatzem brigada 34,90 €
TALLER AUTOMECANICA GINÉS NAVARRO CID 10-09-2020 Canvi oli, canviar filtres i revisar nivells i presions ford ranger 7985fdm 175,30 €
Page SUM 2.779,79