Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
OFICOMPLET 07-02-2020 Paquet 250 f. 160 gr. a3 casal joves 15,31 €
EBRE MATTER SERVICE S.L. 07-02-2020 Reparacions camp de futbol 62,02 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 07-02-2020 Periodo regular cuotas red local 836,54 €
INNOVACIONS EBRE, SL 07-02-2020 Canviar grifo guardies 95,77 €
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A 07-02-2020 Extensions movils 13 linies facturades 22,72 €
IVAN BERTOMEU FRANCH 07-02-2020 Clau copia 3,06 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 07-02-2020 Periodo regular cuotas febrer 35,00 €
IVAN BERTOMEU FRANCH 07-02-2020 Clau copia 1,77 €
MUÑOZ FORNERS, SL 07-02-2020 Pizzes i safata dolç cavalcada reis 79,75 €
GIROCOPI SL - SISTEMES D'ORGANITZACIO SA - UTE 07-02-2020 Lectura fotocopies, gener 2020 91,92 €
Page SUM 1.243,86