Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
arrufat sanchez s.l. 27-07-2020 14 garrafes aigua edificics 87,82 €
INNOVACIONS EBRE, SL 27-07-2020 Subministre pals faroles c/ general prim exp 2020/265 401,69 €
INNOVACIONS EBRE, SL 27-07-2020 Subministrament pals faroles c/raval fesol 883,91 €
INNOVACIONS EBRE, SL 27-07-2020 Subministrament pals faroles zona forastero, exp 2020/265 953,81 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr futbol 3 ambulatori 2n trimestre 14,79 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr futbol 4 - piscines 2n trimestre 453,26 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr. futbol 5-b llar de jubilats 2n trimestre 9,62 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua futbol 2 magatzem brigada 2n trimestre 9,62 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua av catalunya 114 ajuntament vell - escola musica 2n trimestre 9,62 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr major 175 boca reg pl 1 - 2n trimestre 2,71 €
Page SUM 2.826,85