Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
JORDI RODENAS SANS 06-06-2019 Raspalls escombradora swingo 102,50 €
LLUIS BERENGUER BORRAS 06-06-2019 Pintura de senyalització vial 302,90 €
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L 06-06-2019 Reparacions diverses 68,46 €
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L 06-06-2019 Ma d'obra soldar farola (semafor hostal) fra 456 43,78 €
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L 06-06-2019 Material brigada fra 6,08 €
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L 06-06-2019 Reparacions diverses 417,48 €
METALCO S,A 06-06-2019 Vestuari de la brigada fra 45874 396,48 €
LLUIS BERENGUER BORRAS 06-06-2019 Pintura senyalització fra 9 170,00 €
LLUIS BERENGUER BORRAS 06-06-2019 Pintura per senyalització fra 10 321,50 €
LLUIS BERENGUER BORRAS 06-06-2019 Material de senyalització fra 7 664,50 €
Page SUM 2.493,68