Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
FATSINI S.L 09-08-2019 Torneig memorial miquel alegre 1.105,00 €
ASCENSORES ZENER GRUPO PALENCIA, SLU 09-08-2019 Revisio ascensor cole mgc agost 86,75 €
IVAN BERTOMEU FRANCH 09-08-2019 Ventilador industrial 3 en 1 per a l'esplai 41,28 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.U 09-08-2019 Cartells premis 21 abril 17,00 €
ECA- ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINSTRACION, SLLU 09-08-2019 Inspeccio periodica 3 edificis municipals 439,15 €
MUSIC WEAR S.L. 09-08-2019 Actuacio grup guateque festes ermita 495,87 €
CATS SERVEIS, SL 09-08-2019 Buidar contenidor zona pabello 250,00 €
ALEGRE SPORTS- EMILIO ALEGRE ARIÑO 09-08-2019 Material esportiu per a les piscines 278,49 €
ECA- ENTIDAD COLABORADORA DE LA AdMINSTRACION, SLLU 09-08-2019 Inspeccio periodica bt camp futbol i oficines 293,10 €
IVAN BERTOMEU FRANCH 09-08-2019 Clau copia 1,53 €
Page SUM 3.008,17