Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
CATS SERVEIS, SL 06-06-2019 Buidar contenidor 250,00 €
VIDRES I PERSIANES BESSO SL 06-06-2019 Reparacio persiana casal jove 36,61 €
VIDRES I PERSIANES BESSO SL 06-06-2019 Reparacio persiana escola 21 abril 163,81 €
HIERROS DELTA, S.L. 06-06-2019 Material brigada fra 49,32 €
HIERROS DELTA, S.L. 06-06-2019 Material i sabates brigada 119,53 €
MUÑOZ FORNERS, SL 06-06-2019 Pica pica regidoria de cultura 38,23 €
AGRICOLA CATALANA DE L'ALDEA SCCL 06-06-2019 Lots de verdura concurs literaris (premi) 147,00 €
COPYPRINTERS DIGITALS DE TARRAGONA SLU 06-06-2019 Lectura copies fotocopiadora 168,22 €
MARIA TERESA PRADES VALLS 06-06-2019 Taller de formació cosmetica natural 487,80 €
NEUS ESPINOS MELICH 06-06-2019 Roser per sant jordi 26,53 €
Page SUM 1.487,05