Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
DELFINO LOPEZ PASTOR- CEPSA 27-07-2020 Consum gasoil vehicles municipals juny 2020 984,48 €
JOSEP RAMON PRATS SALVAN 27-07-2020 Polir el terra del pavello municipal, aplicar resines per tapar forats al terra 2.156,80 €
EXCAVACIONS ALIFONSO, SLU 27-07-2020 Reparacions urgents a la via publica i camins causades pel temporal gloria 2.634,50 €
arrufat sanchez s.l. 27-07-2020 14 garrafes aigua edificics 87,82 €
INNOVACIONS EBRE, SL 27-07-2020 Subministre pals faroles c/ general prim exp 2020/265 401,69 €
INNOVACIONS EBRE, SL 27-07-2020 Subministrament pals faroles c/raval fesol 883,91 €
INNOVACIONS EBRE, SL 27-07-2020 Subministrament pals faroles zona forastero, exp 2020/265 953,81 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr futbol 8 parvulari 2n trimestre 9,62 €
INOR CONSULTORIA TECNICA SL 27-07-2020 Redaccio avant projecte instal·lacio climatitzacio interior pavello poliesportiu 3.500,00 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua av catalunya s/n rotonda 2n trimestre 8,12 €
Page SUM 11.620,75