Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr futbol 6 wc publics 2n trimestre 9,62 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr futbol 3 ambulatori 2n trimestre 14,79 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr futbol 4 - piscines 2n trimestre 453,26 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr major 175 boca reg pl.2 - 2n trimestre 2,71 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua crta tortosa 1 font plaça peret 2n trimestre 2,71 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr futbol 5 llar jubilats 2n trimestre 175,01 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr clavell 1 boca reg plaça segadors 2n trimestre 2,71 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr de l'estacio 13 font plaça estacio 2n trimestre 7,67 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr sindicat 200 boca reg plaça estudiants 2n trimestre 2,71 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 27-07-2020 Aigua cr futbol 125 casal de joves 2n trimestre 9,62 €
Page SUM 680,81