Ajuntament de l'Aldea

L'administració de Proximitat

Correu Electrònic: 
Facebook: 
https://facebook.com/junts.perlaldea

L'Alcalde de L'Aldea renúncia al sou de l'Ajuntament


Xavier Royo, nomenat com a Diputat Provincial, va renunciar al sou de l'Ajuntament.

Una notícia que no veuran publicada a les xarxes socials dels grups de l'oposició.

Antoni Gilabert: President Consell Comarcal: 47.000 €/any - 3.357 €/mes.

Juan Pedro Linares: Conseller Comarcal: 7.500 €/any - 625 €/mes aprox. (Va prometre en campanya electoral destinar els seus salaris públics a les entitats, fins ara no ha estat així)

Annabel Blanch Gonzalvo


Berta Royo Cervera


José Caballé Franch


Josep Franch Pellisé


Irene Negre Estorach


Xavier Royo Franch