Esteu aquí

Procés selectiu borsa d'aux. de bibliotecaARXIUS RELACIONATS

ENLLAÇOS RELACIONATS


ARXIUS RELACIONATS


QUAN

12/05/2022 - 08:30 a 26/05/2022 - 23:30

EL QUÈ

PROCÉS SELECTIU SISTEMA DE CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE  PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR DE BIBLIOTECA PER A COBRIR FUTURES NECESSITATS D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS. NÚM. EXP.: 2022/673.

Per acord de Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2022, s'aproven les bases i convocatòria, per procediment d'urgència, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral auxiliar de biblioteca de l'Ajuntament de L'Aldea, grup de classificació C2, per a cobrir de manera àgil i ràpida vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d'aquest grup professional.
A continuació es publiquen les bases i el model de sol·licitud:

El termini per presentar-se a la convocatòria finalitza el dia 26 de maig de 2022.


ON