Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0071/2020 20-02-2020 Decret aprovació contracte menor bous ermita German vidal
0072/2020 20-02-2020 Decret convocatòria JGL 21-02-2020
0073/2020 24-02-2020 Decret gratificacions assistència jurídica Z. A. A.
0074/2020 24-02-2020 Decret aprovació contracte menor GITMA ASUA BG 96 SL
0075/2020 24-02-2020 Decret aprovació targeta aparcament persones amb discapacitat
0076/2020 24-02-2020 Decret aprovació targeta aparcament persones amb discapacitat
0077/2020 24-02-2020 Decret canvi compensació hores extra brigada
0078/2020 25-02-2020 Decret de delegació de l'alcaldia a la Sra. I. N. E.
0079/2020 25-02-2020 Decret gratificacions assistència jurídica F. P. P.
0080/2020 27-02-2020 Decret nòmines febrer 2020