Esteu aquí

Decrets 2022

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
001/2022 04-01-2022 Decret d'Alcaldia aprovació retribucions treballadors 2022
002/2022 04-01-2022 Decret aprovació contracte menor serveis R. M. G.
003/2022 07-01-2022 Decret d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres d'urbanització de l'Av. Catalunya - tram 2
004/2022 10-01-2022 Decret aprovació contracte menor Francisco Ramon Sanz Garcia.
005/2022 11-01-2022 Decret aprovació contracte menor Aquallar.
006/2022 11-01-2022 Decret d'Alcaldia d'aprovació de sol·licitud de subvenció per a l'adquisició de llibres per a la biblioteca.
007/2022 11-01-2022 Decret Productivitat nòmina gener 2022
008/2022 12-01-2022 Decret gratificacions brigada nòmina gener 2022
009/2022 12-01-2022 Decret aprovació contracte menor 1PCSNET SL kit videoconferencia.
010/2022 12-01-2022 Decret aprovació contracte menor Patran Costa Dorada d'arranjament de diversos trams amb àrid reciclat.