Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0061/2020 14-02-2020 Decret de delegació de signatura del conveni adhesió protocol d'agressions sexuals a la Regidora P. C. M.
0062/2020 14-02-2020 Decret alta secretaria del Jutjat de Pau de L'Aldea
0063/2020 18-02-2020 Decret d'incoació d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística.
0064/2020 18-02-2020 Decret inoació aprovació liquidació pressupost 2019
0065/2020 18-02-2020 Decret aprovació contracte menor Oficomplet 75 SL
0066/2020 18-02-2020 Decret aprovació contracte menor Aragonesa del Espectaculo SL
0067/2020 19-02-2020 Decret reintegrament subv menjador escolar curs 2015-2016
0068/2020 19-02-2020 Decret aprovació i ordenació pagament factures 19-02-2020
0069/2020 19-02-2020 Decret aprovació i ordenació pagament despeses 19-02-2020
0070/2020 20-02-2020 Decret aprovació contracte menor bous festes German Vidal Segarra