Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0051/2020 11-02-2020 Decret aprovació contracte menor Pixels
0052/2020 11-02-2020 Decret gratificacions brigada nòmines febrer 2020
0053/2020 11-02-2020 Decret aprovació contracte menor RECICLATGES I ENDERROCS
0054/2020 12-02-2020 Decret hores extres nòmina febrer- brigada
0055/2020 12-02-2020 Decret Productivitat nòmina febrer 2020
0056/2020 13-02-2020 Convocatòria Comissió de Seguiment data 20-02-2020
0057/2020 13-02-2020 Decret d'ocupació de la vía pública C/ General Prim
0058/2020 13-02-2020 Decret aprovació contracte menor Carlos Serra
0059/2020 13-02-2020 Decret ocupació via pública al C/ Dr. Fleming
0060/2020 14-02-2020 Decret acceptació de la renuncia de la secretaria del Jutjat de Pau de L'Aldea