Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0041/2020 05-02-2020 Decret aprovació contracte menor Lluis Berenguer
0042/2020 05-02-2020 Decret aprovació contracte menor Ubaldo Retols SCCL
0043/2020 05-02-2020 Decret de convocatòria Junta de Govern Local 06-02-2020
0044/2020 05-02-2020 Decret aprovació contracte menor Santiago Cervellera Sech
0045/2020 05-02-2020 Decret aprovació contracte menor FATSINI SL
0046/2020 10-02-2020 Concedir a la Sra. T. B. M. el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari de nínxol
0047/2020 10-02-2020 Decret aprovació contracte menor SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.
0048/2020 10-02-2020 Decret aprovació contracte menor FALMOBU SL
0049/2020 10-02-2020 Decret aprovació i ordenació pagament factures 07-02-2020
0050/2020 11-02-2020 Decret hores extres nomina febrer 20