Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0031/2020 30-01-2020 Decret dietes novembre M. P. D. C.
0032/2020 30-01-2020 Decret dietes desembre - J. C. E.
0033/2020 30-01-2020 Decret dietes i quilometratge - A. P. H.
0034/2020 30-01-2020 Decret dietes desembre - I. N. E.
0035/2020 30-01-2020 Decret dietes novembre desembre X. R. F.
0036/2020 31-01-2020 Decret aprovació i ordenació pagament factures relacio 001-1 de 31-01-20
0037/2020 31-01-2020 Decret contracte menor Aszende SLU ceip 21 abril
0038/2020 03-02-2020 Decret incoacio expedient Oferta Pública d'Ocupació 2020
0039/2020 04-02-2020 Decret aprovació retribucions treballadors exercici 2020
0040/2020 04-02-2020 Decret aprovació contracte menor Systempin Control de Presencia SL