Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0021/2020 27-01-2020 Decret gratificacions assistència jurídica Z. A. A.
0022/2020 27-01-2020 Decret gratificacions assistència jurídica F. P. P.
0023/2020 27-01-2020 Decret contracte menor Estrella Band
0024/2020 28-01-2020 Decret delegació assistència a la Regidora I. N . E. al Consell d'Alcaldes del CCBE
0025/2020 29-01-2020 Decret concessió targeta d'aparcament a la Sra. L. E.
0026/2020 29-01-2020 Decret concessió targeta d'aparcament al Sr. V. E.
0027/2020 29-01-2020 Decret concessió targeta d'aparcament a la Sra. R. G.
0028/2020 30-01-2020 Decret dietes i desplaçaments V. B. M.
0029/2020 30-01-2020 Decret dietes novembre - P. C. M.
0030/2020 30-01-2020 Decret dietes gener 2020 - J. F. P.