Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
0141/2020 03-04-2020 Decret hores extres guardies nomina abril 2020
0142/2020 03-04-2020 Decret aprovació i ordenació pagament factures 03-04-2020
0143/2020 06-04-2020 Decret aprovació contracte menor Copate- memòria contracte enllumenat
0144/2020 06-04-2020 Decret d'adhesió al servei de sessions d'òrgans col·legiats telemàtiques de LOCALRET
0145/2020 06-04-2020 Decret aprovació contracte menor Pixels i Impressions SLU
0146/2020 07-04-2020 Decret aprovació contracte menor Juan José Escribà
0147/2020 07-04-2020 Decret de sol·licitud pròrroga del conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de l’Aldea per a l’any 2021.