Esteu aquí

Convenis de Col·laboració

Any: 2020
Objecte del Conveni Data Conveni Document Conveni
Conveni de col·laboració entre l’entitat Creu Roja Deltebre i l’Ajuntament de l’Aldea per a fomentar la integració social, la funció social i humanitària, així com col·laborar amb les entitats del municipi i l’Ajuntament de l’Aldea
24-01-2020 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat Unió Esportiva Aldeana destinada al foment del futbol base i del primer equip
24-01-2020 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de L’Aldea per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament post obligatori per al curs escolar 2019/2020
24-01-2020 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT (Banc d’Ajudes Tècniques). Annex 2020.
24-01-2020 Descarrega el Conveni
Conveni a signar entre l’Ajuntament de L’Aldea i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones. Annex 2020
24-01-2020 Descarrega el Conveni
Addenda 2020 al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea per al desenvolupament de plans locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar
24-01-2020 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre el CCBE i l’Ajuntament de l’Aldea per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur
09-01-2020 Descarrega el Conveni
Any: 2019
Objecte del Conveni Data Conveni Document Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i F. F. INMOBLES SL de cessió d'ús d'una part de terreny per destinar-lo a ús públic per a la celebració de diversos actes festius
07-11-2019 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el CCBE per a l’atorgament d’una subvenció directa per destinar-la a l’execució d’obres d’arranjament del tram final del camí de Burjassènia
05-09-2019 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Aldea i UNIFAMILIAR PROMOCIONS 2000 SL per a la construcció d'un mur perimetral
12-08-2019 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Aldea i el Sr. Josep Lluís Curto Also per a la construcció d'un mur perimetral
07-08-2019 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Aldea i l'Assocació Musical Verge dels Prats per al foment de l'activitat musical per a l'any 2019
17-07-2019 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de l’Aldea per a l’adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci
17-07-2019 Descarrega el Conveni
Arrendament de solar entre Juan Vilagrasa i l'Ajuntamet de L'Aldea per ocupació per actes, celebracions i esdeveniments populars
17-05-2019 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre el CCBE i l’Ajuntament de l’Aldea per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur
08-05-2019 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Aldea i la Unió Esportiva Aldeana per al foment de l'activitat esportiva 2019
05-04-2019 Descarrega el Conveni
Pròrroga i modificació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Aldea, per a la prestació del servei de centre de dia
21-03-2019 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Fundació Pere Mata per a l’entrenament en hàbits i habilitats laborals dels usuaris del Servei Prelaboral d’Amposta
01-03-2019 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i Càritas Diocesana de Tortosa per al manteniment del servei de Càritas Parroquial L'Aldea d'atenció a les persones més necessitades per l'exercici 2019.
08-02-2019 Descarrega el Conveni
Annex al conveni signat entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de L'Aldea en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica
08-02-2019 Descarrega el Conveni
Annex al conveni signat entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de L'Aldea en matèria d’educació per a la mobilitat segura amb ciclomotor
08-02-2019 Descarrega el Conveni
Conveni entre el CCBE i l'Ajuntament de L'Aldea per al funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
23-01-2019 Descarrega el Conveni
Conveni entre el CCBE i l'Ajuntament de L'Aldea per al desenvolupament de plans locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
23-01-2019 Descarrega el Conveni
Conveni entre el CCBE i l'Ajuntament de L'Aldea per a la realització del BAT dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències (ProdeP)
23-01-2019 Descarrega el Conveni
Conveni entre el CCBE i l'Ajuntament de L'Aldea per a la prestació, manteniment i la millora de les prestacions de serveis i econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes relatius al benestar social
23-01-2019 Descarrega el Conveni