Esteu aquí

Convenis de Col·laboració

Any: 2017
Objecte del Conveni Data Conveni Document Conveni
Conveni entre l'Ajunatment de L'Aldea i FORMACIÓ I TREBALL empresa d'inserció SLU per al desenvolupament del projecte integral de recollida, selecció i valorització de roba usada del municipi.
19-10-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i la Societat Recrativa Cultural Unió Aldeana (SCRUA) refent a la transmissió d'un immoble.
03-08-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i l'Agrícola Catalana de L'Aldea SCCL per a la promoció econòmica i turística del municipi de L'Aldea.
03-08-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili, la fundació URV i els ajuntaments de L’Aldea, Amposta i l’EMD de Campredó per a la creació d’un projecte d’elaboració d’una ruta històrico-cultural sobre la Batalla de l’Ebre.
19-07-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i la Fundació Bancària "La Caixa" per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social.
19-07-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre el CCBE i els Ajuntaments del Baix Ebre per desplegar el funcionament del dispositiu d'inserció sociolaboral del Baix Ebre 2017 dintre del Projecte Baix Ebre Avant.
19-07-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el CCBE referent a la concessió demanial d'un terreny de titularitat municipal a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la contrucció d'una planta de transferència d'envasos.
05-07-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el CCBE per regular l'atorgament d'una subvenció directa que s'ha de destinar a l'arranjament de camins.
29-06-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el CCBE per al funcionament del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
29-03-2017 Descarrega el Conveni
Annexos 2017 al conveni marc signat entre l'Ajuntament de L'Aldea i el Consell Comarcal del Baix Ebre en data 3 de març de 2010 en matèria de Serveis Socials i Benestar i altres serveis relatius al benestar.
29-03-2017 Descarrega el Conveni, Descarrega el Conveni, Descarrega el Conveni
Annex 2017 al Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el Consell Comarcal del Baix Ebre per la realització del BAT (Banc d'Ajudes Tècniques) dins del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones a
29-03-2017 Descarrega el Conveni, Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.
23-03-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i SAT Ravanals per a la cessió de terrenys destinats a la Festa de la Plantada i la Sega de l'Arròs.
08-03-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre per regular la compensació per les repercussions que comporta l'explotació de les activitats de tractament de residus al Centre Comarcal de Gestió de Resi
25-01-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i la Diputació de Tarragona per regular la concessió d'una subvenció per a la promoció de la Cooperativa de L'Aldea.
11-01-2017 Descarrega el Conveni
Any: 2016
Objecte del Conveni Data Conveni Document Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per regular la concessió d'una subvenció amb motiu del finançament de les despeses de la 12a Fira de l'Arròs.
18-11-2016 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el Consell Comarcal del Baix Ebre per garantir el transport d'alumnes d'ensenyament postobligatori per al curs escolar 2016/2017.
11-11-2016 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i l'Institut de Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació (IDFO).
15-09-2016 Descarrega el Conveni
Annex I al Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i BASE- Gestió d'Ingressos per ampliació de delegacions de gestió de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament.
14-09-2016 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i Càritas Diocesana de Tortosa per al manteniment del servei de Càritas Parroquial L'Aldea d'atenció a les persones més necessitades per l'exercici 2016.
15-07-2016 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i BASE- Gestió d'Ingressos per ampliació de delegacions de gestió de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament.
11-03-2016 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i BASE- Gestió d'Ingressos per ampliació de delegacions de gestió de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament.
11-03-2016 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i i HUMANA - Fundación Pueblo para el Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible.
28-01-2016 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i i HUMANA - Fundación Pueblo para el Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible.
28-01-2016 Descarrega el Conveni
Annexos 2016 al conveni marc signat entre l'Ajuntament de L'Aldea i el Consell Comarcal del Baix Ebre en data 3 de març de 2010 en matèria de Serveis Socials i Benestar i altres serveis relatius al benestar.
28-01-2016 Descarrega el Conveni, Descarrega el Conveni, Descarrega el Conveni, Descarrega el Conveni