Esteu aquí

Convenis de Col·laboració

Any: 2018
Objecte del Conveni Data Conveni Document Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i Plásticos Castellà SA en matèria d'ajuts econòmics amb la finalitat de caràcter social en els àmbits d'activitats educatives i socials
21-09-2018 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Aldea i la Unió Esportiva Aldeana amb la nova temporada 2018-2019
29-08-2018 Descarrega el Conveni
Conveni de regulació de la delegació de competències de gestió de competències municipals en matèria de salubritat de l'Ajuntament de L'Aldea a favor del CCBE amb encàrrec de gestió al COPATE
28-06-2018 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Aldea i l'entitat PIMEC per l'organització de jornades o actes de suport al teixit empresarial
28-06-2018 Descarrega el Conveni
Addenda al conveni entre l'Ajuntament de l'Aldea i la Societat Agrícola de Transformació Mas Ravanals per a la cessió d'una porció de terreny destinat a la celebració de la Festa de la Plantada i Sega de l'arròs.
31-05-2018 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre el CCBE i l’Ajuntament de l’Aldea per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur
07-04-2018 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de l'Aldea en relació amb el projecte de servei comunitari.
23-03-2018 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Aldea i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
24-02-2018 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al desenvolupament del programa de serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents
24-02-2018 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Aldea i la Unió Esportiva Aldeana per al foment de l'activitat esportiva 2018
24-02-2018 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de L'Aldea per garantir el transport d'alumnes d'ensenyament postobligatori per al curs escolar 2017/2018
24-02-2018 Descarrega el Conveni
Annex exercici 2018 al conveni marc per a la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea, en materia de serveis socials d’atenció primària i altres programes relatius al benestar social
24-02-2018 Descarrega el Conveni
Annex 2018 al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones
24-02-2018 Descarrega el Conveni
Conveni entre l’Ajuntament de l’Aldea , el col·legi oficial de veterinaris de Tarragona i el consell de col·legis de veterinaris de Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d’animals de companyia.
07-02-2018 Descarrega el Conveni
Any: 2017
Objecte del Conveni Data Conveni Document Conveni
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Aldea i el Consell Comarcal Baix Ebre relatiu als Plans Locals de Joventut.
29-12-2017 Descarrega el Conveni
Conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Tortosa i l’Ajuntament de L’Aldea per al manteniment del servei de Càritas Parroquial L’Aldea 2017.
10-11-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajunatment de L'Aldea i FORMACIÓ I TREBALL empresa d'inserció SLU per al desenvolupament del projecte integral de recollida, selecció i valorització de roba usada del municipi.
19-10-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i la Societat Recrativa Cultural Unió Aldeana (SCRUA) refent a la transmissió d'un immoble.
03-08-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i l'Agrícola Catalana de L'Aldea SCCL per a la promoció econòmica i turística del municipi de L'Aldea.
03-08-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili, la fundació URV i els ajuntaments de L’Aldea, Amposta i l’EMD de Campredó per a la creació d’un projecte d’elaboració d’una ruta històrico-cultural sobre la Batalla de l’Ebre.
19-07-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i la Fundació Bancària "La Caixa" per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social.
19-07-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre el CCBE i els Ajuntaments del Baix Ebre per desplegar el funcionament del dispositiu d'inserció sociolaboral del Baix Ebre 2017 dintre del Projecte Baix Ebre Avant.
19-07-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el CCBE referent a la concessió demanial d'un terreny de titularitat municipal a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la contrucció d'una planta de transferència d'envasos.
05-07-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el CCBE per regular l'atorgament d'una subvenció directa que s'ha de destinar a l'arranjament de camins.
29-06-2017 Descarrega el Conveni
Conveni entre l'Ajuntament de L'Aldea i el CCBE per al funcionament del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
29-03-2017 Descarrega el Conveni

Pàgines