La web de l'Aldea

Anunci referent a la puntuació de la prova de nivell de català referent al procés selectiu de 4 vigilants municipals.

Notícia publicada el 12 d'març de 2019

A continuació es publica la relació d’aspirants que han superat la prova de coneixement de llengua catalana en el procés de selecció per cobrir quatre places de vigilants municipals:

COMPARTEIX!