Esteu aquí

Convocatòria de personal, per cobrir de manera definitiva, en règim funcionari de carrera, quatre places de guàrdia municipal/ vigilant municipal de l’Ajuntament de l’Aldea.


ARXIUS RELACIONATS


05 desembre 2018

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 23 de novembre de 2018 va aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, cobrir de manera definitiva, en règim funcionari de carrera, quatre places de guàrdia municipal/ vigilant municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, vacants a la plantilla de personal funcionari de la corporació.

El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitza als 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o Butlletí Oficial de l’Estat de l’extracte de la convocatòria.

A continuació es mostren les bases i el model de sol·licitud per participar a la selecció:

COMPARTEIX!

Cerca

Agenda

No s'han trobat esdeveniments oficials de l'Ajuntament