Esteu aquí

Anunci de la convocatòria de sessió Plenària Extraordinària Urgent per al proper dimarts 15 d'octubre a les 21:00 hores.


ARXIUS RELACIONATS


14 octubre 2019
Alcaldia

El motiu del caràcter extraordinari urgent de la propera sessió plenària, està motivat per la necessitat de debatre i sotmetre a votació la Moció de resposta a la sentencia del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació i la Moció de suport a la celebració de les Festes Tradicionals amb bous a Catalunya.

 

ORDRE DEL DIA

 

1r.- Aprovació del caràcter urgent de la sessió extraordinària d’aquest plenari.

 

2n.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de data 19 de setembre de 2019.

 

3r.- Moció subscrita pels Grups Municipals de Junts per L’Aldea i L’Aldea en Positiu-ERC-AM de resposta a la sentencia del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació.

 

4t.- Moció subscrita pels Grups Municipals de Junts per L’Aldea i L’Aldea en Positiu-ERC-AM de suport a la celebració de les Festes Tradicionals amb bous a Catalunya.

 

5è.- Sorteig dels membres que han d’integrar les meses electorals en motiu de les Eleccions Generals del dia 10 de novembre de 2019.

COMPARTEIX!