Esteu aquí

Celebració de sessió plenària ordinària el proper dijous dia 15 de setembre a les 20:00 h.


ARXIUS RELACIONATS


13 setembre 2022
Alcaldia

El proper dijous 15 de setembre, a les 20:00 hores, l’Ajuntament de L’Aldea celebrarà sessió ordinària del Ple presencial al Saló de Plens.

El ple serà retransmès en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.

També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.

L'ordre del dia és el següent:

1r.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 14 de juliol de 2022.

2n.- Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 3/2022 de les normes subsidiàries de planejament de l’Aldea, de la zona de la Raval de Sant Ramon. Núm. Exp.: 2022/982.

3r.- Proposta d’acord sobre la verificació del Text Refós de la modificació puntual núm. 01/2022 de les Normes Subsidiàries de planejament de l’Aldea, referent a usos de càmping en sòl no urbanitzable Núm. Exp.: 2021/312

4t.- Proposta d’acord sobre l’alteració de la qualificació jurídica d’un bé municipal. Núm. Exp.: 2022/1300.

5è.- Moció de suport a la posada en marxa del canal de regadiu L’Aldea-Camarles. Núm. Exp. 2022/1442.

6è.- Propostes d’Urgència.

7è.- Donar compte de les Línies Fonamentals del Pressupost 2023. Núm. Exp.: 2022/1384.

8è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2022/261 al 2022/428.

9è.- Informes d’Alcaldia.

10è.- Precs i preguntes.

 

 

 

COMPARTEIX!