Esteu aquí

Sessió plenària extraordinària 5 juliol 2017

03 juliol 2017

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 5 DE JULIOL DE 2017 A LES 20:30 HORES QUE ES DESENVOLUPARÀ D’ACORD AMB EL SEGÜENT:

 

ORDRE DEL DIA

1r.- Proposta d’acord de verificació del text refós de la modificació puntual núm. 1/2016 de les NNSS de Planejament de L’Aldea.

2n.- Moció de suport al Pacte Nacional per una Societat Digital a Catalunya.

3r.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2017/261.

COMPARTEIX!