Esteu aquí

Avís important a la població

11 maig 2022
Acció Urbana i Rural

Des de la regidoria d’Acció Urbana i Rural, hem detectat abocaments Il·legals de runa a contenidors de dins la població , recordem que segons ordenança municipal les infraccions lleus en matèria de gestió de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció, tipificades en aquesta ordenança, es sancionaran amb multa d’entre 120,20 € i 1.502,53 € si l’activitat que ha donat lloc a la infracció és de caràcter domèstic i particular, i entre 120,20 € i 3.005,06 € si l’activitat en qüestió és de caràcter comercial, industrial o de serveis.
Qualsevol persona que detecti als infractors pot posar-se en contacte amb la Guàrdia Municipal de l’Aldea al telèfon  619 78 03 25. 

Cuidem l’entorn entre tots, sinó pot sortir molt car.

#AccióUrbanaiRural #lAldea

COMPARTEIX!