Esteu aquí

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar, curs 2021/2022

11 maig 2021
Acció Educativa

La regidoria d’Acció Educativa de l’Ajuntament de l’Aldea informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha tret la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar, curs 2021/2022

Beneficiaris:

Alumnes que estiguin matriculats en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya de la comarca del Baix Ebre, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i ensenyaments obligatoris, durant el curs escolar 2021/2022, i d’acord amb les bases reguladores objecte d’aquesta convocatòria.

Sol·licituds i lloc de tramitació:

 Mitjançant el model d’imprès normalitzat que el Consell Comarcal del Baix Ebre facilitarà als centres educatius. També es podrà sol.licitar a la Oficina del Registre del Consell Comarcal del Baix Ebre o bé es podrà descarregar de la pàgina web www.baixebre.cat

 El termini de presentació de les sol.licituds finalitzarà el 31 de maig de 2021.

COMPARTEIX!