La web de l'Aldea

Resultat del procés selectiu per constituir una borsa de treball d'aux. administratiu mitjançant concurs de mèrits


ARXIUS RELACIONATS

Notícia publicada el 03 d'maig de 2019

De conformitat al previst en la base 9a és publica la puntuació final per ordre descendent dels membres que formaran la borsa de treball:  

COMPARTEIX!