Esteu aquí

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2021

07 abril 2021
Foment a les persones

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2021. DOGC núm. 8379, RESOLUCIÓ TES/889/2021.

 

Persones beneficiàries

 

Poden ser beneficiàries les persones sol.licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, d’acord amb les bases reguladores publicades al DOGC núm. 8140, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, RESOLUCIÓ TES/1095/2020.

 

-El pressupost de les obres que s’ha de presentar amb la sol.licitud no podrà superar l’import màxim de 5.000 euros per habitatge.

-L’import de la subvenció no podrà superar els 3.000 euros per habitatge.

 

Termini per presentar les sol.licituds

 

Del 2 d’abril al 30 de juny de 2021, inclòs.

 

Lloc de presentació

 

Oficina local d’habitatge del Consell Comarcal del Baix Ebre.

COMPARTEIX!