Esteu aquí

Convocatòria per a proveir una plaça de Tècnic/a Superior d’Urbanisme

09 març 2020
Afers Interns i Institucionals

La Junta de Govern Local celebrada en data 21 de febrer de 2020 ha aprovat les bases i la convocatòria per a proveir mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, en règim funcionari de carrera, una plaça de “Tècnic/a Superior d’Urbanisme”.

La data d'inici de presentació de sol·licituds es va iniciar el dia 28 de febrer de 2020 i el termini finalitzarà el proper 26 de març de 2020.

A continuació es publica l'enllaç al Portal de Transparència per consultar les bases i model de sol·licitud a presentar.

COMPARTEIX!