La web de l'Aldea

Consell de Participació Ciutadana, el dijous, dia 14 de març


ARXIUS RELACIONATS

Notícia publicada el 11 d'març de 2019

Reunió del  Consell de Participació Ciutadana, el dijous,dia 14 de març de  2019, a les 21.00 h al  Saló  de Plens. Els temes a tractar seran els següents:

 

1. Informe  assistències
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior,si s´escau.

3. Calendari ABRIL-MAIG -JUNY

4. Explicació temes  de  custòdia

5 .Informes  d´alcaldia

6.Últim consell legislatura

7. Precs i  preguntes

 

COMPARTEIX!