Esteu aquí

Anunci llista d'aspirants que han superat l'exercici de prova teòrica.

12 març 2019

A continuació es publica la llista d'aspirants que han superat l'exercici de la prova teòrica.

Els aspirants que es relacionen al llistat són convocats per al proper dia 13 de març de 2019 a les 9:00 h., a la Sala de Plens de l’Ajuntament de L’Aldea per realitzar la prova pràctica.

COMPARTEIX!