Esteu aquí

Obert el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) com a conseqüència de la COVID-19

10 febrer 2021
Hisenda

L’Ajuntament informa que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) com a conseqüència de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, el qual està disponible a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”

Termini per efectuar la inscripció prèvia: des de les 9:00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 15:00 hores del dia 25 de febrer de 2021.

Els requisits per accedir a la inscripció prèvia estan contemplats al DOGC núm. 8336, de 8 de febrer de 2021. ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer.

COMPARTEIX!